Deklaratë nga hoxhallarët e Shqipërisë në lidhje me sektin shi’it rafidi

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 4 minuta lexim

1

Bismilahi Rrahmani Rrahim

Deklaratë nga hoxhallarët e Shqipërisë në lidhje me sektin shi’it rafidi

 

Nisur nga përgjegjësia fetare, për të mos lejuar cenimin e Islamit Sunit Shqiptar, në një të ardhme të afërt apo të largët, nga një sekt, i cili nuk pajton me besimin Sunitë si dhe traditën e Islamit shqiptar, ne, hoxhallarët dhe teologët shqiptarë, deklarojmë:

Sekti shiit, rafidhi, është një sekt me devijime të rënda në disa prej çështjeve kryesore të besimit islam. Besimet e këtij sekti, bien ndesh me besimin e pastër islam, që muslimanët sunitë kanë trashëguar nga i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) dhe shokët e tij. Disa prej devijimeve të tyre arrijnë deri në shirk dhe në kufër, gjëra këto, që sqarohen në një literaturë mjaft të gjerë, si sunite ashtu edhe shiite. Historia e hershme dhe ajo aktuale e marrëdhënieve ndërmjet shumicës absolute sunite dhe pakicës shiite në botë, ka rezultuar gjithmonë e hidhur dhe me pasoja katastrofale, për vendet ku ata kanë jetuar.

Duke u nisur nga sa thamë më sipër, si dhe nga faktorë të tjerë që kanë të bëjnë me realitetin e sotëm shqiptar, si në planin politik, gjeografik, social dhe fenjohës nga ana e shqiptarëve, e shohim si përgjegjësi para Zotit dhe besimtarëve muslimanë shqiptarë, t’u kërkojmë këtyre të fundit, të mos kenë asnjë lloj bashkëpunimi, individual apo institucional, bashkëpunim i drejtpërdrejtë ose jo, me shiitët iranianë apo edhe të tjerë (p.sh. Fondacioni Kur’anit), qoftë kjo edhe me marrje fondesh apo donacionesh për arsye nga më të ndryshmet.

Në situatat që po kalojmë, nuk shohim asnjë domosdoshmëri apo nevojë, që muslimanët sunitë shqiptarë, të bashkëpunojnë në çfarëdolloj fushe me ithtarët e këtij sekti, që është i huaj për vendin tonë. Çdo aktivitet i përhershëm apo i përkohshëm që iniciohet apo financohet nga ndonjë përfaqësi diplomatike e ndonjë shteti shiit apo nga organizatat, satelitë të saj, duhet bojkotuar tërësisht.

Çdo bashkëpunim, i hap dyert propagandës dhe më pas, prezencës shiite në vendin tonë, çka do të rezultojë në të ardhmen, me pasoja tepër negative për mbarëvajtjen e Islamit, në mesin e shqiptarëve.

Duke reflektuar ndaj thirrjes sonë, u kërkojmë të gjithë muslimanëve shqiptarë, t’i përgjigjen pozitivisht, këtij detyrimi fetar.

Allahu për gjithçka mbetet Dëshmitar.

 

Emrat e deklaruesve

(sipas rendit alfabetik):

1. Abdurrahim Balla

2. Ahmed Kalaja

3. Altin Plumbi

4. Altin Shehu

5. Arens Gjevori

6. Arjan Haskasa

7. Arjan Kuteli

8. Azem Bardhoshi

9. Besim Nuzi

10. Bilal Shkrepi

11. Bilal Teqja

12. Bledar Haxhiu (Cërrik)

13. Bledar Karaj

14. Bledar Myftari

15. Bujar Hysa

16. Dëshir Sheshi

17. Dritan Rahmani

18. Dritan Xhihani

19. Eduart Jaho

20. Edvin Ruka

21. Elmaz Fida

22. Elvis Naçi

23. Emrim Koçi

24. Fatbardh Qosja

25. Fatmir Bajrami

26. Fatmir Gjediku

27. Florian Meçe

28. Florian Xhemollari

29. Gajtis Karaboja

30. Genc Plumbi

31. Gëzim Karaj

32. Gëzim Lika

33. Hamza Muskurti

34. Hariz Alkoçi

35. Ilir Arifi

36. Irfan Tota

37. Ismail Bardhoshi

38. Izet Laçi

39. Justinian Topulli

40. Kastriot Bardhi

41. Klodian Mulita

42. Migen Matraku

43. Muhamed Estrefi

44. Murat Basha

45. Neki Kaloshi

46. Pëllumb Bajrami

47. Rruzhdi Plangaj

48. Rudens Rexhaj

49. Sadat Mahmudaj

50. Sadik Ukperaj

51. Sajmir Ismaili

52. Sali Bardhoshi

53. Selim Tota

54. Selman Kopaçi

55. Shaqir Shahu

56. Shpëtim Murrja

57. Sulejman Rustemi

58. Tomor Boriçi

59. Vladimir Agolli

60. Xhafer Shkodra

61. Ylber Tafa

62. Ylli Buraniqi