Marrja e Kaparit

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 1 minuta lexim

2481865651

Marrja e Kaparit

Komisioni i Përhershëm i Fetvave në Mbretërinë e Arabisë Saudite

Vëllimi 13, Nr. 15

Pyetja e shtatë e fetvasë me nr. 9388

Pyetje: A lejohet që shitësi të marrë kapar nga blerësi dhe në rast se blerësi nuk tregohet korrekt apo tërhiqet nga blerja, a i lejohet fetarisht shitësit që ta mbajë kaparin për vete pa ia kthyer atë blerësit?

 

Përgjigje: Nëse situata është ashtu siç përmendet këtu, atëherë shitësit i lejohet që ta marrë kaparin për vete dhe të mos e kthejë atë. Ky është qëndrimi më i saktë nga dy qëndrimet e dijetarëve, nëse shitësi dhe blerësi kanë rënë dakord më parë për këtë.

Allahut i mbështetmi. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, familjen dhe ndjekësit e tij.

Burimi: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=3&PageID=4682&back=true