Përdorimi i ajeteve kuranore dhe dhikreve për zbukurim, në mjetet moderne të komunikacionit dhe shitja e tyre

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 7 minuta lexim