Shitja në derë të xhamisë

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 1 minuta lexim

7c172d46df44d82e8a917da6cecdf7de

Shitja në derë të xhamisë

Pyetje: çfarë gjykimi ka për shitjen te dera e xhamisë, sidomos para dhe pas namazit të xhumasë, sepse ka njerëz që shesin derisa nis hutbja dhe pastaj hyjnë në xhami?

Po, nëse ky mall që shitet është misvak apo parfum çfarë gjykimi ka?

Përgjigje: Shitja te dera e xhamisë, jashtë saj, është e lejuar nëse bëhet para ezanit të dytë, por nuk lejohet pas ezanit të dytë, sepse Allahu i Lartësuar e ka ndaluar këtë në thënien e Tij: “O besimtarë, kur të thirreni për (të falur) namazin (e xhumasë) në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtinë!” (Xhuma: 9)

Burimi: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=3&PageID=4649&back=true