Mësimi fetar Islam në shkollat fillore dhe të mesme në Luginën e Preshëvës

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 6 minuta lexim

Presheva

Mësimi fetar Islam në shkollat fillore dhe të mesme në Luginën e Preshëvës

Mësimi fetar në sistemin shkollor në Luginën e Preshevës për herë të  parë  startoi  në  vitin  shkollor  2001/2002.  Padyshim  se  kjo  ngjarje  kishte domethënie të veçantë për mbarë banorët shqiptarë  të  këtyre  trevave  shqiptare  të konfesionit islam. Në paralelet shkollore në të cilat deri para pak kohësh zhvillohej luftë  sistematike  dhe  e  pakompromis kundër  Islamit,  pikërisht  në  të  njëjtat ambiente tani e tutje brezave të rinj nga njerëz   kompetentë   dhe   profesionistë do   t’iu   prezantohen,   predikohen   e shpjegohen  mësimet  e  Islamit  burimor dhe autentik. S’do mend se ky ishte një sihariq  i  paimagjinuar  për  shqiptarët  e Luginës së Preshevës, gjë të cilën e kishin ëndërruar breza e gjenerata të panumërta, por që për të ardhur keq, nuk kishin pasur fatin ta shijonin ndonjëherë “ëmbëlsinë” e  saj.  Fatkeqësisht,  një  gjë  e  tillë  iu ishte pamundësuar gjatë gjithë kohës së sundimit komunist të asokohshëm dhe një dekadë të plotë pas daljes në skenë të pluralizmit politik në hapësirat ballkanike e më gjerë në Evropën Jug-lindore. Në klasën e parë të ciklit të ulët prindërit janë të obliguar të deklarohen me shkrim, nëse janë për apo kundër vijimit të mësimeve fetare  nga  ana  e  fëmijëve  të  tyre.  Në momentin e deklarimit pozitiv kjo lëndë për vetë nxënësin bëhet obliguese dhe i njëjti deklarim do të vlejë deri në klasën e katërt të ciklit të ultë. Nga klasa e pestë vetë nxënësit janë ata nga të cilët kërkohet deklarimi  me  shkrim,  nëse  dëshirojnë të jenë pjesë e vijimit të mësimit fetar. Deklarimi  pro  mësimit  i  shpie  ata  në ndjekjen e mësimeve të lëndës në fjalë deri në klasën e tetë të shkollës fillore, kohë kur  edhe  përfundon  mësimi  shkollor  i ciklit të lartë. Po ashtu edhe në shkollë të mesme kjo lëndë mësohet në të gjitha vitet, respektivisht nga viti i parë deri në vitin e katërt. Edhe këtu, vetë nxënësit deklarohen  nëse  dëshirojnë  apo  jo  të ndjekin mësim fetar “Ilmuddin”. Notimi i   nxënësve   nga   ana   profesorëve   dhe arsimtarëve bëhet me shkrim. Në Luginën e Preshevës janë gjithsej 20 arsimtarë dhe 8 profesorë të lëndës së mësimit fetar. Kjo lëndë zhvillohet një herë në javë në çdo paralele, ndërsa gjatë vitit nxënësit ndjekin 36  orë  mësimi.  Numri  i  përgjithshëm i  nxënësve  në  Komunën  e  Preshevës është 4987, ndërsa në atë të Bujanocit 4123.  Në  Komunën  e  Medvegjës  për shkak të numrit të kufizuar të nxënësve, akoma nuk ka startuar kjo lëndë tejet e rëndësishme. Për përkthimin dhe botimin e librave shkollorë të “Ilmuddinit” janë përkujdesur këshillat e Bashkësisë Islame në Preshevë dhe Bujanoc, duke dhënë një kontribut mjaft të çmuar në këtë drejtim.

Rregullorja   mbi   shkallën   e përgatitjes profesionale të mësimdhënësve për shkollën fillore thotë se nga klasa e parë deri në klasën e tetë lëndën e mësimit fetar “Ilmuddin” mund ta japë:

– personi i cili ka të kryer fakultetin teologjik islam;

– personi i cili ka të kryer fakultetin (e ndryshëm), por i cili më parë ka të kryer medresenë (shkollë e mesme fetare);

– personi i cili ka të kryer fakultetin dhe i cili është aftësuar për dhënien e lëndës së mësimit fetar.

Marrë në përgjithësi nga të gjitha trevat shqiptare, deri vitin e kaluar aktualisht vetëm në Luginë të Preshevës zhvillohej mësimi fetar nëpër shkolla fillore e të mesme. Viti rrjedhës shkollorë është i dhjeti me radhë, që kur ka nisur të mësohet lënda fetare ”Ilmuddin”. Sinjale pozitive në këtë drejtim si duket vijnë edhe nga Maqedonia fqinje. Atje tashmë ka

startuar mësimi i lëndës fetare, por qysh nga klasa e pestë. Shpresojmë se në të ardhmen e afërt të përfshihet në të gjitha ciklet mësimore. Janë  për  t’u  përshëndetur  dhe  meritojnë çdo lëvdatë angazhimet serioze që po bën Bashkësia Islame e Kosovës për jetësimin në vepër të këtij pikësynimi madhor duke futur lëndën e mësimit fetar në sistemin shkollor të arsimit të Republikës së Kosovës në të gjitha shkollat fillore dhe ato të mesme të vendit. Urojmë sukses të plotë në këtë përkushtim të vazhdueshëm të Myftiut të Bashkësisë Islame të Kosovës, mr. Naim ef. Tërnava.

Libri që parashihet me planprogramin e vitit të parë dhe të dytë në shkolla të mesme është “Hyrje në Islam “ i autorit dr. Muhammed Hamidullah, ndërsa në vitin e tretë dhe të katërt nxënësit mësojnë nga libri “Islami dhe regjilionet botërore “ të autorit boshnjak dr. Xhemaludin Latiq.

Pjesë nga Ligji mbi kishat dhe bashkësitë fetare. Liria e predikimit fetar:

Neni 1. Çdonjërit në përputhje me Kushtetutën i garantohet e drejta e lirë e ndërgjegjës dhe e besimit. Liria e besimit përfshin: lirinë që individi të ketë apo jo besim, që të mbajë apo ndërrojë besimin apo bindjen fetare, respektivisht lirinë e besimit apo lirinë e predikimit fetar.

Neni 15. Bashkësisë Islame i njihet kontinuiteti me subjektivitet juridik arritur në bazë të ligjit mbi Bashkësinë e fesë islame të Mbretërisë së Jugosllavisë, nrt. 29/1930.

Përgatiti:
Valter Kamberi