A kam shpërblim nëse e lexoj Kuranin në gjuhën shqipe?

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 3 minuta lexim

بسم الله الرحمن الرحيم

Pyetje: Nuk di të lexoj Kuran me shkronjat arabe, a e kam shpërblimin e njëjtë nëse lexoj Kuranin në gjuhën shqipe?

Përgjigje: Leximi dhe këndimi i Kuranit me shkronja arabe është adhurim më vete dhe i posaçëm. Për këtë Profeti (alejhissalatu uesselam) ka thënë: “Kush lexon një shkronjë nga Kurani do të  shpërblehet për të dhe shpërblimi shumëfishohet dhjetëfish. Nuk them se Elif Lam Mim janë  një shkronjë, por secila me vete konsiderohet shkronjë .” Transmetoi Tirmidhiu nr. 2910.

Kjo nuk do të thotë se nëse e lexon Kuranin me përkthim në një gjuhë tjetër nuk ka shpërblime, mirëpo sevapet që shumëfishohen në dhjetëfish për çdo shkronjë janë të veçanta kur Kurani lexohet në gjuhën arabe. Andaj këshillojmë që ai cili ka mundësi të mësojë shkronjat arabisht dhe rregullat e leximit për t’u futur vetë në leximin dhe këndimin e Kuranit, për të përfituar shpërblimet që u përmendën në hadith, mos të neglizhojë. Kjo gjë bën të lidhesh me fjalën e Zotit më shumë dhe të bën ta ndjesh atë, për shkak se Kurani si fjalë e Tij ka zbritur në gjuhën arabe dhe të afron me Zotin më tepër. Ndërkohë  ai që akoma nuk ka mundur të mësojë leximin në gjuhën arabe, ose e ka shumë të vështirë ta mësojë, mund ta lexojë përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe, sepse qëllimi i mirë për të qëndruar lidhur me Kuranin dhe për të lexuar përkthimin e tij, është një punë e mirë e cila patjetër që vlerësohet. Për këtë Allahu i Lartësuar ka thënë: “Vërtet Allahu nuk e humb shpërblimin e besimtarëve.” (Ali Imran: 171)

Për të pasur sa më shumë sevape, lexuesi i përkthimit të Kuranit në një gjuhë tjetër nga arabishtja, duhet të mundohet të mësojë nga ajo që lexon, të meditojë e të përkujtojë veten me mësimet e Kuranit. Në këtë mënyrë ai do të vlerësohet më shumë, sepse leximin e tij e kthen në studim dhe përkushtim ndaj Zotit Fuqiplotë. Kjo vlen edhe për lexuesit e Kuranit në gjuhën arabe, për të shumëfishuar sevapet e tyre mbi dhjetëfish.

Allahu e di më së miri!

Komisioni i Pyetje & Përgjigjeve pranë LHSH